Nuria Astorch Flavia
L’APUNT
Nuria Astorch Flavia

La ciutat de les terrasses

Xavier Aguilar Azon
L’APUNT
Xavier Aguilar Azon

Dues necessitats, dues velocitats

David Castillo Buil
L’APUNT
David Castillo Buil

D’assassins i combatents

L’APUNT
Jordi Ferrer

Equilibris impossibles

Carles Sabaté Pastor
L’APUNT
Carles Sabaté Pastor

13 de març: fi de curs

Joan Trillas
L’APUNT
Joan Trillas

Sentir-se foraster en terra amiga

Lluís Llort Carceller
L’APUNT
Lluís Llort Carceller

El valor del paper que no és de vàter

David Castillo Buil
L’APUNT
David Castillo Buil

Per què són avorrits alguns poetes

Ramon Esteban
L’APUNT
Ramon Esteban

Parlem en català, coi!

Elena Ferran
L’APUNT
Elena Ferran

Mantenir distàncies